Raskeuring van 8 mei afgelast

BELANGRIJKE MEDEDELING !!!!!
Helaas heeft het bestuur vanavond moeten besluiten dat de raskeuring van 8 mei niet door kan gaan. Er zijn nog te veel regels waar wij en de locatie verhuur zich aan moeten houden. Zij die hebben ingeschreven hebben inmiddels een mail van de organisatie ontvangen.
De volgende raskeuring staat gepland voor zaterdag 12 juni. Hopelijk kunnen we die wel door laten gaan.
Voor vragen kunt u bellen naar Joke Snel,
Werkgroep Raskeuring:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-12953736

De corona pandemie slaat weer toe. Activiteiten worden stilgelegd.

Beste Benersennen liefhebber en leden van de VBSH.

Nu we in de tweede corona golf zitten hebben we als bestuur van de VBSH moeten besluiten onze activiteiten tijdelijk weer op te schorten en/of anders vorm te geven. De 2e ALV van dit jaar hadden we al afgelast zoals u heeft kunnen lezen in het Clubblad. We zijn druk bezig om de zaken voor publicatie in het clubblad en/of website klaar te maken.

De meeste impact van de maatregelen die we nu weer moeten treffen betreft de fokkers binnen de vereniging. Zo zal de fokkersdag van 14 november geen doorgang vinden. We hebben ook moeten besluiten de nestinventarisatie weer te staken doordat de overheid ons gevraagd heeft om reisbewegingen en contact momenten te beperken. Wel willen we graag dat de levershunt testen doorgaan zolang dat nog mogelijk is. Chippen door de raad van beheer gaat op het moment van schrijven ook nog door. De raskeuring van 29 november is afgelast. Om ruimte te bieden voor nieuwe fokpotentie zal het bestuur de eerstvolgende bestuursvergadering (18 november) de dispensatie regeling vormgeven. Deze zal ingaan op de dag van de afgelaste raskeuring 29 november en eindigen op de eerstvolgende keer dat de raskeuring weer doorgang kan vinden. Wij hopen natuurlijk zo snel mogelijk.

Als u vragen heeft over het bovenstaande schroom dan niet een van ons te benaderen

Ik wil u in deze lastig en aparte tijden veel sterkte wensen voor u, uw dierbaren en jullie berners.

Names het bstuur van de VBSH,
Jan van Zetten, 8 november 2020

Dispensatie regeling naar aanleiding van 2e corona golf

Beste fokkers en bernerliefebbers,

Door de corona-maatregelen kan de raskeuring op 29 november 2020 helaas weer niet doorgaan. De vraag naar pups blijft echter groot. We willen daarom nogmaals hieraan tegemoetkomen. Daarom heeft het bestuur besloten om nogmaals dispensatie te verlenen. De dispensatie regeling gaat op 29 november in en loopt tot aan de eerst mogelijke raskeuring. De regeling luidt als volgt:

  • Fokken van een éénmalig nest met een niet-aangekeurde reu/teef is toegestaan. Het betreft een eenmalige uitzondering binnen deze dispensatie regeling.
  • De fokker is verplicht om de reu/teef bij de eerst mogelijke raskeuring voor de fok alsnog te laten aankeuren.
  • De reu/teef dient voor de dekking goedgekeurde HD en ED uitslagen te hebben.
  • De reu/teef mag niet ouder zijn dan 3 jaar.
  • Dekking is alleen toegestaan met een VBSH-goedgekeurde reu/teef of een buitenlandse reu/teef die voldoet aan de keuringsregels van het betreffende land.
  • Reuen/teven die zijn afgekeurd bij een eerdere raskeuring mogen NIET via deze dispensatie worden ingezet voor de fok.
  • Alle overige regels van het VFR blijven gelden.

Additioneel voor het nest welke uit deze regeling geboren wordt:

  • De fokker is verplicht om het nest binnen 2 weken na geboorte op te geven voor nestinventarisatie. (ook al wordt er nu niet geïnventariseerd, het nest komt wel in het systeem. Tevens kan het zijn dat, zodra het nestje de juiste leeftijd heeft bereikt, de nestinventarisatie weer is opgestart)
  • De fokker informeert de gezondheidscommissie van de dekking.
  • Levershunt kan nog steeds worden uitgevoerd en chippen wordt nog steeds door de Raad van Beheer uitgevoerd.

Namens het bestuur:

Jan van Zetten, 28 november 2020
Voorzitter Vereniging de Berner Sennenhond