Dispensatie regelingen vervallen per 20 februari 2022

Beste fokkers en bernerliefhebbers,

De door corona genomen dispensatie regelingen komen op 20 februari 2022 te vervallen.

Op 20 februari 2022 kan de raskeuring weer worden verzorgd waardoor dispensaties niet meer nodig zijn.

Heeft u gebruikgemaakt van de dispensatie regeling dan heeft bent u de verplichting aangegaan om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk dit jaar u hond aan te laten keuren op een van de raskeuringen. Deze zijn gepland op:

  • zaterdag 14 mei 2022
  • zaterdag 10 september 2022
  • zaterdag 26 november 2022

Namens het bestuur:

Jan van Zetten, 19 februari 2022
Voorzitter Vereniging de Berner Sennenhond

Onderzoek leeftijdsbepaling bij pups

Vanuit de Universiteit Utrecht loopt momenteel een onderzoek naar de gebitswisseling bij honden. Met dit onderzoek hopen zij een methode te ontwikkelen om de leeftijd van puppy's zo nauwkeurig mogelijk te kunnen inschatten. Door middel van deze methode kunnen ze te vroeg geïmporteerde puppy's en de daarmee vaak gepaard gaande gezondheids- en gedragsproblemen opsporen. Zo kunnen we iets doen tegen de malafide-hondenhandel.  

Om de resultaten van dit onderzoek zo betrouwbaar mogelijk te maken, hebben ze een breed scala aan hondenrassen nodig die meedoen aan dit onderzoek. Dit betreft honden waarvan de geboortedatum onomstotelijk is vastgesteld, vaak zijn dit stamboomhonden. Zij zijn onder andere nog op zoek naar eigenaren van Berner Sennen pups.  

Wat houdt het onderzoek in voor een eigenaar? De pups worden van 10 tot ongeveer 20 weken leeftijd opgevolgd. Twee keer per week wordt via WhatsApp gevraagd om een foto van het gebit te maken en 1 keer per week dient het gewicht van de hond doorgegeven te worden. Dit gaat net zo lang door tot alle snijtanden gewisseld zijn. 

Dus nieuwe Bernereigenaren en fokkers help mee de malafide-hondehandel te bestrijden. Zie ook de Folder - Tandenproject Raad van Beheer
Pupeigenaren kunnen zich aanmelden via deze link: https://diergeneeskunde.nl/leeftijdsbepaling/