Levershunt onderzoek heeft de 1000 puppen gepasseerd

Beste fokkers,

We willen jullie laten weten dat we het aantal van 1000 puppen zijn gepasseerd, die getest zijn op levershunt.

Dat betekent dat we gaan stoppen met ons onderzoek. En daarbij ook de betaling gaan stop zetten.

Als fokker kunt u natuurlijk vrijwillig doorgaan met het testen op eventuele shunt. Alleen liggen dan alle kosten hiervoor bij jullie.

Mocht u één van de laatste fokkers zijn, die al formulieren van ons heeft ontvangen en al wél heeft getest, dan worden deze nog vergoed. De fokkers die geen formulieren hebben ontvangen, zullen niet meer worden vergoed.

We gaan als bestuur in overleg met de Universiteit van Utrecht om een gedegen conclusie van ons onderzoek te verkrijgen.

 

Met vriendelijke groet,

Secretariaat VBSH

Manon Schrijver

De corona pandemie slaat weer toe. Activiteiten worden stilgelegd.

Update: Met de raskeuring van 12 juni zijn alle activiteiten weer opgestart

Beste Benersennen liefhebber en leden van de VBSH.

Nu we in de tweede corona golf zitten hebben we als bestuur van de VBSH moeten besluiten onze activiteiten tijdelijk weer op te schorten en/of anders vorm te geven. De 2e ALV van dit jaar hadden we al afgelast zoals u heeft kunnen lezen in het Clubblad. We zijn druk bezig om de zaken voor publicatie in het clubblad en/of website klaar te maken.

De meeste impact van de maatregelen die we nu weer moeten treffen betreft de fokkers binnen de vereniging. Zo zal de fokkersdag van 14 november geen doorgang vinden. We hebben ook moeten besluiten de nestinventarisatie weer te staken doordat de overheid ons gevraagd heeft om reisbewegingen en contact momenten te beperken. Wel willen we graag dat de levershunt testen doorgaan zolang dat nog mogelijk is. Chippen door de raad van beheer gaat op het moment van schrijven ook nog door. De raskeuring van 29 november is afgelast. Om ruimte te bieden voor nieuwe fokpotentie zal het bestuur de eerstvolgende bestuursvergadering (18 november) de dispensatie regeling vormgeven. Deze zal ingaan op de dag van de afgelaste raskeuring 29 november en eindigen op de eerstvolgende keer dat de raskeuring weer doorgang kan vinden. Wij hopen natuurlijk zo snel mogelijk.

Als u vragen heeft over het bovenstaande schroom dan niet een van ons te benaderen

Ik wil u in deze lastig en aparte tijden veel sterkte wensen voor u, uw dierbaren en jullie berners.

Names het bstuur van de VBSH,
Jan van Zetten, 8 november 2020

Dispensatie regeling naar aanleiding van 2e corona golf(vervallen)

Let op: Deze regeling is per 12 juni 20210 vervallen

Beste fokkers en bernerliefebbers,

Door de corona-maatregelen kan de raskeuring op 29 november 2020 helaas weer niet doorgaan. De vraag naar pups blijft echter groot. We willen daarom nogmaals hieraan tegemoetkomen. Daarom heeft het bestuur besloten om nogmaals dispensatie te verlenen. De dispensatie regeling gaat op 29 november in en loopt tot aan de eerst mogelijke raskeuring. De regeling luidt als volgt:

 • Fokken van een éénmalig nest met een niet-aangekeurde reu/teef is toegestaan. Het betreft een eenmalige uitzondering binnen deze dispensatie regeling.
 • De fokker is verplicht om de reu/teef bij de eerst mogelijke raskeuring voor de fok alsnog te laten aankeuren.
 • De reu/teef dient voor de dekking goedgekeurde HD en ED uitslagen te hebben.
 • De reu/teef mag niet ouder zijn dan 3 jaar.
 • Dekking is alleen toegestaan met een VBSH-goedgekeurde reu/teef of een buitenlandse reu/teef die voldoet aan de keuringsregels van het betreffende land.
 • Reuen/teven die zijn afgekeurd bij een eerdere raskeuring mogen NIET via deze dispensatie worden ingezet voor de fok.
 • Alle overige regels van het VFR blijven gelden.

Additioneel voor het nest welke uit deze regeling geboren wordt:

 • De fokker is verplicht om het nest binnen 2 weken na geboorte op te geven voor nestinventarisatie. (ook al wordt er nu niet geïnventariseerd, het nest komt wel in het systeem. Tevens kan het zijn dat, zodra het nestje de juiste leeftijd heeft bereikt, de nestinventarisatie weer is opgestart)
 • De fokker informeert de gezondheidscommissie van de dekking.
 • Levershunt kan nog steeds worden uitgevoerd en chippen wordt nog steeds door de Raad van Beheer uitgevoerd.

Namens het bestuur:

Jan van Zetten, 28 november 2020
Voorzitter Vereniging de Berner Sennenhond

 • 1
 • 2