Doelstellingen

Als vereniging hebben wij ons de volgende doelen gesteld:

 • de liefhebberij voor het houden en fokken van raszuivere Berner Sennenhonden te bevorderen
 • te waken tegen alle handelingen die de kwaliteit van het ras zouden kunnen schaden
 • fokkers, eigenaren, houders en liefhebbers van Berner Sennenhonden nader tot elkaar te brengen door:
  • het verstrekken van inlichtingen over de Berner Sennenhond
  • het onder de leden verspreiden van lectuur over het ras
  • het houden en steunen van clubmatches en tentoonstellingen
  • leden en belangstellenden voor te lichten bij aankoop en verkoop, import, dekkingen en verder in het algemeen bij alles wat de fokkerij en het opfokken van de Berner Sennenhonden betreft
  • het bevorderen van het inschrijven van nesten en van enkele honden in het Nederlandse Hondenstamboek
  • het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registreren van kennelnamen bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
  • het onderhouden van een goed keurmeestersbestand
 • voorts door andere wettige middelen die het doel van de vereniging bevorderen, mits niet in de strijd met de bepalingen en de voorschriften van de Raad van Beheer.
 • Wij bekostigen dit alleen uit contributies van onze leden en adverteerders, waarbij wij geen winst nastreven.