inschrijfformulier voor de 40ste Kampioenschapsclubmatch

Update: I.v.m. de corona pandemie is de KK-match van 2020 dit jaar komen te vervallen.

 

Het inschrijfformulier voor de 40ste Kampioenschapsclubmatch MET TOEKENNING VAN HET CAC Inschrijfformulier KK Match 2020 is hier te downloaden.

Het digitale formulier met online betaalmogelijkheid volgt deze week.

 

Mededeling van het bestuur t.a.v. contributie

Beste leden,

Als bestuur zijn we hard bezig om achterstallige zaken weg te werken.

Mede doordat de rol van penningmeester nog niet is ingevuld hebben we achterstanden in de boekhouding. Als bestuur hebben we gekozen om eerst de achterstanden van 2018 en 2019 weg te werken.

Mede hierdoor zal de factuur/incasso voor de contributie van 2020 en de facturering van nieuwe leden later worden uitgevoerd dan u gewend bent. De verwachting is dat dit in mei zal plaats vinden. Excuses hiervoor.

Met vriendelijk groeten,
Jan van Zetten
Voorzitter VBSH

Nestinventarisatie wordt stilgezet i.v.m. Corona virus

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN HET BESTUUR VOOR FOKKERS VAN DE VBSH !!!!!!

Naar aanleiding van de adviezen en maatregelen van de overheid en het RIVM, heeft het bestuur besloten om tot nader order geen nesten te gaan inventariseren.
Wel vraag ik de fokkers om , net als altijd wanneer er een nest geboren wordt,
het aanvraagformulier nestinventarisatie/levershunt , wat op onze website te vinden is, in te vullen.
We zullen kijken hoe we het op gaan lossen, misschien een nest terugkomdag of zoiets, we zullen daar nog over brainstormen en u natuurlijk informeren.
Reeds gemaakte afspraken met fokkers en nest-inventarisatoren zullen niet doorgaan.
Als u vragen heeft dan het liefst per mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Met vriendelijke groet,
Yolanda Jacobs,
coördinator nestinventarisatie VBSH