Fokkersdag 4 juli komt te vervallen

Beste berner liefhebber

i.v.m. de corona pandemie hebben we de fokkersdag van 4 juli 2020 te Nieuwegein moeten laten vervallen

Met vriendelijk groeten,

Het bestuur Vereniging de Berner Sennenhond, 26 juni 2020

 

Update: Genomen besluiten door bestuur n.a.v de Corona crisis

Hallo beste Berner liefhebbers,

Door de aanhoudende corona pandemie hebben we als VBSH bestuur weer een aantal nieuwe besluiten moeten nemen en een aantal besluiten moeten herzien. Erg jammer maar het is helaas niet anders. We hopen dat de situatie snel verbetert zodat we weer, waarschijnlijk in aangepaste vorm, een aantal zaken kunnen opstarten. Tot die tijd hebben we deze additionele keuze moeten maken:

  • De KK-Match die we in eerste instantie verplaatst hadden naar 19 september zal dit jaar komen te vervallen, de situatie is daarvoor te onzeker. De 19e september willen we wel vrijhouden voor een evenement wat minder voorbereiding vergt. Zodra hier meer over duidelijk is, zullen we u hierover informeren.
  • De raskeuring van 23 mei die was verplaatst naar 27 juni kom te vervallen. Een tijdelijke dispensatie regeling is in de maak en zal binnenkort worden gepubliceerd.
  • De voorjaars ALV van 18 mei komt dit jaar te vervallen. De kandidaat-penningmeeester, Marnix van Boetzelaer, die we dan hadden willen laten kiezen hebben we gevraagd ad-interim alvast het bestuur te versterken.

Als bovenstaande besluiten vragen oproepen of tot situaties leiden die we niet hebben voorzien, schroom dan niet met ons contact op te nemen. Als bestuur zullen we er alles aan doen deze gevallen passend op te lossen. Over eventuele nieuwe besluiten en/of inzichten zal via de website worden gecommuniceerd.

Let goed op jullie zelf en geniet jullie grootste vriend.

Jan van Zetten, 3 mei 2020

Voorzitter Vereniging de Berner Sennenhond

Dispensatie regeling i.v.m. de corona-maatregelen

Beste fokkers en beginnende fokkers,

Door de corona-maatregelen kan de komende raskeuring in juni niet doorgaan. De vraag naar pups uit onze goede fok is echter groot, en we willen daarin tegemoet komen. Momenteel is het nog onduidelijk wanneer we weer gewoon onze raskeuring kunnen gaan houden. Daarom heeft het bestuur besloten om dispensatie te verlenen voor het fokken van een éénmalig nest, uit een niet-aangekeurde teef. Het betreft een eenmalige uitzondering voor een nestje zolang de Corona-maatregelen gelden in NL.

Reuen krijgen voorlopig geen dispensatie.

We verwachten van u, dat u uw fokplannen zorgvuldig overweegt; uiteraard kunt u bij ons terecht voor overleg en advies.

Wij hanteren de volgende regels voor dispensatie bij teven:

  1. u mag éénmalig een nest fokken, met de verplichting om de teef bij de eerst mogelijke raskeuring alsnog te laten aankeuren;
  2. uw niet gekeurde teef dient wel goede HD- en ED uitslagen te hebben. Het is misschien even zoeken en rondbellen maar er zijn dierenartsen die gewoon foto’s maken en ze worden ook beoordeeld door de Raad van Beheer.
  3. het blijft zo, dat alleen dekking is toegestaan met een door de VBSH goedgekeurde reu of een buitenlandse reu die voldoet aan de keuringsregels van het betreffende land.
  4. u meldt uw nest aan voor nestinventarisatie en informeert ook de gezondheidscommissie
  5. waar mogelijk laat u een levershunttest uitvoeren.
  6. teven die eerder bij de raskeuring zijn afgekeurd voor de fok mogen NIET via deze dispensatie worden ingezet voor de fok
  7. alle overige regels uit het VFR blijven gelden.

Het is in deze tijd van afstand houden niet gemakkelijk om een dekking te doen, en om pupmensen thuis te ontvangen. De verantwoordelijkheid ligt op uw schouders.

Het bestuur Vereniging de Berner Sennenhond, 11 mei 2020

UPDATE: Vanaf 12 septeber 2020 komt deze dispensatie regeling te vervallen zie: nieuws item van 29 augustus.