Dispensatie regelingen vervallen per 20 februari 2022

Beste fokkers en bernerliefhebbers,

De door corona genomen dispensatie regelingen komen op 20 februari 2022 te vervallen.

Op 20 februari 2022 kan de raskeuring weer worden verzorgd waardoor dispensaties niet meer nodig zijn.

Heeft u gebruikgemaakt van de dispensatie regeling dan heeft bent u de verplichting aangegaan om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk dit jaar u hond aan te laten keuren op een van de raskeuringen. Deze zijn gepland op:

 • zaterdag 14 mei 2022
 • zaterdag 10 september 2022
 • zaterdag 26 november 2022

Namens het bestuur:

Jan van Zetten, 19 februari 2022
Voorzitter Vereniging de Berner Sennenhond

Levershunt onderzoek heeft de 1000 puppen gepasseerd

Beste fokkers,

We willen jullie laten weten dat we het aantal van 1000 puppen zijn gepasseerd, die getest zijn op levershunt.

Dat betekent dat we gaan stoppen met ons onderzoek. En daarbij ook de betaling gaan stop zetten.

Als fokker kunt u natuurlijk vrijwillig doorgaan met het testen op eventuele shunt. Alleen liggen dan alle kosten hiervoor bij jullie.

Mocht u één van de laatste fokkers zijn, die al formulieren van ons heeft ontvangen en al wél heeft getest, dan worden deze nog vergoed. De fokkers die geen formulieren hebben ontvangen, zullen niet meer worden vergoed.

We gaan als bestuur in overleg met de Universiteit van Utrecht om een gedegen conclusie van ons onderzoek te verkrijgen.

 

Met vriendelijke groet,

Secretariaat VBSH

Manon Schrijver

Aanpassing Verenigings Fok Reglement per 04-09-2021

Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van de de VBSH op 4 september jl. hebben de leden gekozen voor de volgende veranderingen in het Verenigings Fokreglement. Lees dit goed door want bij overtreding van het VFR kunt u een sanctie tegemoet zien van zowel de Raad van Beheer als van de VBSH. Het gewijzigde VFR is op de website geplaatst. Hieronder de opgenomen wijzigingen:

 

Veranderingen VFR:

Artikel: 2.1

Aanleiding: Wijziging Basis Fok Reglement uit Kynologisch Reglement (Niet ter stemming)

Gewijzigd van:

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR).

Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:

Een teef mag niet worden gedekt door haar halfbroer.

Naar:

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

Artikel: 4.2

Aanleiding: Meer inzicht in HD en ED bij de populatie (bestuur besluit)

Gewijzigd van:

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

 • HD
 • ED

Naar:

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de raskeuring voor de fokkerij worden onderzocht op:

 • HD
 • ED

Artikel: 4.3

Aanleiding: Meer inzicht in HD en ED bij de populatie (ter stemming in de ALV)

Gewijzigd van:

Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

(invullen voorwaarden, zoals de rasvereniging deze heeft vastgesteld via de algemene ledenvergadering).

 • Verparingen tussen honden met beiden een HD-C zijn niet toegestaan
 • HD-D en zwaardere gradaties is niet toegestaan

Naar:

Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

(invullen voorwaarden, zoals de rasvereniging deze heeft vastgesteld via de algemene ledenvergadering).

 • Verparingen tussen honden met beiden een HD-C zijn niet toegestaan
 • HD-D en zwaardere gradaties is niet toegestaan
 • Elleboogdysplasie: Uitgesloten voor de fokkerij zijn honden met uitslag "Graad 3" Honden met een uitslag "Grensgeval, graad 1 of graad 2" mogen uitsluitend gebruikt worden in een combinatie met honden met de uitslag "Vrij"

Artikel 5.2

Aanleiding: Afwijkende gedragstest van Zustervereniging (is al in stemming geweest)

Gewijzigd van:

Verplichte gedragstest: de beide ouderdieren moeten vóór de eerste dekking met goed gevolg de door de rasvereniging erkende gedragstest hebben afgelegd.

Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement.

Naar:

Verplichte gedragstest: de beide ouderdieren moeten vóór de eerste dekking met goed gevolg de door de rasvereniging erkende gedragstest hebben afgelegd.

Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement.

NB 1: Van de Nederlands zustervereniging NBSV of opvolger is alleen de gedragskwalificatie A en B toegestaan.

 

Artikel: 7.2

Aanleiding: Afwijkende exterieurtest van Zustervereniging (is al in stemming geweest)

Gewijzigd van:

Fokgeschiktheidskeuring: beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring (exterieurkeuring) georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie goedgekeurd hebben behaald.

Naar:

Fokgeschiktheidskeuring: beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring (exterieurkeuring) georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie goedgekeurd hebben behaald.

NB 1: Van de Nederlands zustervereniging NBSV of opvolger is alleen de exterieurkwalificatie A en B toegestaan.