VAN DE BESTUURSTAFEL !!!!!

Hallo beste Berner liefhebbers,

Door de aanhoudende corona pandemie hebben we als VBSH bestuur weer moeten besluiten de ALV van 7 november te laten vervallen. Om toch verantwoording af te leggen gaan we als bestuur het een en ander communiceren via het clubblad en de website. Als bovenstaande besluit vragen oproepen of tot situaties leiden die we niet hebben voorzien, schroom dan niet met ons contact op te nemen. Als bestuur zullen we er alles aan doen deze gevallen passend op te lossen. Over eventuele nieuwe besluiten en/of inzichten zal via de website en/of Facebook worden gecommuniceerd.

Let goed op jullie zelf en geniet van jullie grootste vriend.

Jan van Zetten, 7 oktober 2020
Voorzitter Vereniging de Berner Sennenhond

Aanpassing Verenigings Fok Reglement per 1-1-2018

Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van de Raad van Beheer van 2 december jl. heeft het bestuur van de VBSH de onderstaande tekst ontvangen. Het gaat om een wijziging van het Kynologisch Reglement die gevolgen heeft voor het Verenigings Fokreglement. Lees dit goed door want bij overtreding van het VFR kunt u een sanctie tegemoet zien van zowel de Raad van Beheer als van de VBSH. Het gewijzigde VFR wordt binnen enkele dagen op de website geplaatst.

Aan de leden aangesloten bij de Raad van Beheer

Mailing nr. 1170

Geacht bestuur,

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast.

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:

"EEN TEEF MAG NIET WORDEN GEDEKT ALS DEZE DEKKING TOT GEVOLG HEEFT DAT TUSSEN DE GEBOORTES VAN TWEE OPEENVOLGENDE NESTEN VAN DEZE TEEF GEEN TERMIJN VAN TENMINSTE 12 MAANDEN ZIT."

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.

U bent wel verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. Aangezien deze wijziging reeds op 2 december 2017 door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer is vastgesteld, hoeft u het gewijzigde VFR niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer voor te leggen. Wij willen u er nog op attent maken dat deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR ook niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging behoeft. Op grond van artikel 2 lid 1 onder w HR bestaat wel de verplichting om het gewijzigde VFR openbaar te maken. Het aangepaste VFR dient – evenals de KR wijziging – op 1 januari 2018 in werking te treden. De informatie over het BWG op website van de Raad van Beheer zal op korte termijn worden aangepast.

Nestinventarisatie wordt stilgezet i.v.m. Corona virus

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN HET BESTUUR VOOR FOKKERS VAN DE VBSH !!!!!!

Naar aanleiding van de adviezen en maatregelen van de overheid en het RIVM, heeft het bestuur besloten om tot nader order geen nesten te gaan inventariseren.
Wel vraag ik de fokkers om , net als altijd wanneer er een nest geboren wordt,
het aanvraagformulier nestinventarisatie/levershunt , wat op onze website te vinden is, in te vullen.
We zullen kijken hoe we het op gaan lossen, misschien een nest terugkomdag of zoiets, we zullen daar nog over brainstormen en u natuurlijk informeren.
Reeds gemaakte afspraken met fokkers en nest-inventarisatoren zullen niet doorgaan.
Als u vragen heeft dan het liefst per mail. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groet,
Yolanda Jacobs,
coördinator nestinventarisatie VBSH