De corona pandemie slaat weer toe. Activiteiten worden stilgelegd.

Update: Met de raskeuring van 12 juni zijn alle activiteiten weer opgestart

Beste Benersennen liefhebber en leden van de VBSH.

Nu we in de tweede corona golf zitten hebben we als bestuur van de VBSH moeten besluiten onze activiteiten tijdelijk weer op te schorten en/of anders vorm te geven. De 2e ALV van dit jaar hadden we al afgelast zoals u heeft kunnen lezen in het Clubblad. We zijn druk bezig om de zaken voor publicatie in het clubblad en/of website klaar te maken.

De meeste impact van de maatregelen die we nu weer moeten treffen betreft de fokkers binnen de vereniging. Zo zal de fokkersdag van 14 november geen doorgang vinden. We hebben ook moeten besluiten de nestinventarisatie weer te staken doordat de overheid ons gevraagd heeft om reisbewegingen en contact momenten te beperken. Wel willen we graag dat de levershunt testen doorgaan zolang dat nog mogelijk is. Chippen door de raad van beheer gaat op het moment van schrijven ook nog door. De raskeuring van 29 november is afgelast. Om ruimte te bieden voor nieuwe fokpotentie zal het bestuur de eerstvolgende bestuursvergadering (18 november) de dispensatie regeling vormgeven. Deze zal ingaan op de dag van de afgelaste raskeuring 29 november en eindigen op de eerstvolgende keer dat de raskeuring weer doorgang kan vinden. Wij hopen natuurlijk zo snel mogelijk.

Als u vragen heeft over het bovenstaande schroom dan niet een van ons te benaderen

Ik wil u in deze lastig en aparte tijden veel sterkte wensen voor u, uw dierbaren en jullie berners.

Names het bstuur van de VBSH,
Jan van Zetten, 8 november 2020

Levershunt testen verplicht vanaf 1-1-2016

Levershunt testen verplicht vanaf 1 januari 2016 Vanaf 1 januari 2016 is het verplicht om pups te testen op Levershunt. Deze verplichting is ingesteld voor de duur van 1000 pups. Hebt u een nestje pups geboren op of na 1 januari 2016 dan moeten ze in de leeftijd tussen 7 en 8 weken getest worden. Dit kan NIET bij iedere dierenarts. Meer informatie hierover staat in het clubblad en wordt op deze site geplaatst. Fokkers die op de fokkerslijst staan ontvangen automatisch bericht voor eind december. Voor meer informatie kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Het is vanaf heden mogelijk om online nestinventarisatie aan te vragen. Tegelijkertijd worden dan de papieren aangevraagd voor de Levershunttest waarvan u dan via mevr. Haver of mevr. Van Deur bericht krijgt. Hieronder treft u de link aan. Naar het formulier Voor de lijst met dierenartsen die de ammoniaktest kunnen uitvoeren kijkt u in documenten, gezondheid. LET OP: Deze lijst is aan veranderingen onderhevig en wordt verder aangevuld. Voor vragen over de lijst, neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Lees verder

Aanpassing Verenigings Fok Reglement per 1-1-2018

Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van de Raad van Beheer van 2 december jl. heeft het bestuur van de VBSH de onderstaande tekst ontvangen. Het gaat om een wijziging van het Kynologisch Reglement die gevolgen heeft voor het Verenigings Fokreglement. Lees dit goed door want bij overtreding van het VFR kunt u een sanctie tegemoet zien van zowel de Raad van Beheer als van de VBSH. Het gewijzigde VFR wordt binnen enkele dagen op de website geplaatst.

Aan de leden aangesloten bij de Raad van Beheer

Mailing nr. 1170

Geacht bestuur,

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast.

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:

"EEN TEEF MAG NIET WORDEN GEDEKT ALS DEZE DEKKING TOT GEVOLG HEEFT DAT TUSSEN DE GEBOORTES VAN TWEE OPEENVOLGENDE NESTEN VAN DEZE TEEF GEEN TERMIJN VAN TENMINSTE 12 MAANDEN ZIT."

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.

U bent wel verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. Aangezien deze wijziging reeds op 2 december 2017 door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer is vastgesteld, hoeft u het gewijzigde VFR niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer voor te leggen. Wij willen u er nog op attent maken dat deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR ook niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging behoeft. Op grond van artikel 2 lid 1 onder w HR bestaat wel de verplichting om het gewijzigde VFR openbaar te maken. Het aangepaste VFR dient – evenals de KR wijziging – op 1 januari 2018 in werking te treden. De informatie over het BWG op website van de Raad van Beheer zal op korte termijn worden aangepast.

  • 1
  • 2