• Start
 • 3e Raskeuring 2018

3e Raskeuring 2018

Op september 15, 2018
Categorieën: Raskeuringen

 

U kunt zich voortaan digitaal aanmelden voor de raskeuring.

U dient wel rekening te houden met het volgende:
 • alleen de bij de Raad van Beheer geregistreerde eigenaar, dus niet de mede-eigenaar, kan de hond inschrijven;
 • de sluitingsdatum is 4 weken vóór elke keuring;
 • de minimum leeftijd van de hond is 18 maanden;
 • het maximaal aantal honden is 30;
 • bij verhindering van een keurmeester wordt er een andere keurmeester uitgenodigd;
 • u ontvangt, indien mogelijk, hierover bericht;
 • bij onvoldoende inschrijvingen wordt de keuring op 1 dag gehouden (zaterdag).
Bij overschrijding van het maximaal aantal ingeschreven honden wordt de volgende selectie toegepast:
 • leden hebben voorrang op niet leden;
 • honden gaan voor waarvan de HD- en ED-uitslag bekend is;
 • oudere honden gaan voor jongere honden;
 • honden kunnen worden uitgesloten waarvan de betaling nog niet ontvangen is voor de sluitingsdatum.
HD- en ED-uitslag
 • Is de uitslag van de HD en ED bekend, dan dient u een uitdraai van de originele uitslag mee te nemen naar de raskeuring.
 • Zijn er nog geen HD- en ED-foto’s gemaakt of heeft u nog geen uitslag dan dient u de uitslag later aan het CAFA door te geven.
 • De keurrapporten worden bij goedkeuring van de hond niet eerder toegezonden dan dat de HD- en ED-uitslag bij ons bekend is.

Betaling

Raskeuring : leden € 60,00 niet leden € 140,00
Herkeuring karakter leden € 60,00 niet leden € 140,00
Herkeuring exterieur leden € 30,00 niet leden € 60,00

De betaling dient gelijktijdig met de inschrijving te worden overgemaakt. U kunt betalen via Ideal (voorkeur) of via een bankoverschrijving naar rekeningnummer NL24RABO0399395474 t.a.v. Vereniging de Berner Sennenhond o.v.v. Raskeuring, naam en NHSB-nummer van de hond;

Voor buitenlandse deelnemers is het rekeningnummer B.I.C. RABONL2U.

De betaling dient 7 dagen voorafgaand aan de raskeuring binnen te zijn.

Elke deelnemer ontvangt ongeveer 1 ½ week voor de keuring per email bericht op welke dag en hoe laat hij/zij wordt verwacht.