Nestinventarisatie

In 2013 is besloten dat alle nesten gefokt binnen de vereniging moeten worden geïnventariseerd. U dient hiervoor binnen 14 dagen na de geboorte van het nest het aanvraagformulier Nestinventarisatie,- publicatie in te zenden. Dit formulier is op onze website www.bernersennen te vinden. Hierop kunt u, na inloggen op het ledengedeelte, het aanvraagformulier vinden onder Formulieren en na aanklikken online invullen en versturen. Indien deze aanvraag niet binnen 14 dagen bij ons binnen is , wordt aan het lid een officiële waarschuwing gegeven. Het inventariseren vindt pas plaats nadat de pups voorzien zijn van een identificatiechip gegeven door de Raad van Beheer, teneinde onduidelijkheden te voorkomen. Nadat u uw nestinventarisatie aanvraag  heeft ingevuld ontvangt u automatisch uw fokkerspas.

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de nestinventarisatiecoördinator.

Yolanda Jacobs, 06 43 99 88 48