Belangrijke oproep tot ondersteuning (updated)

 De VBSH is bezig met verandering binnen het bestuur.

Afgelopen jaar zijn er 4 nieuwe bestuurders gekozen op de ALV van 4 mei 2019 namelijk 1 nieuwe secretaris en 3 algemene bestuursleden. De secretaris is ondertussen al weer afgetreden maar een van de algemene bestuursleden heeft deze rol overgenomen. De functie van voorzitter is sinds de ALV van november 2019 ook vervuld, maar de functie penningmeester is nog steeds beschikbaar en dringend nodig. Daarnaast zijn nog 2 vacatures voor algemene bestuursleden. Al deze vacatures kunnen aangewezen worden door de leden op de ALV. Zit de Berner in uw hart en voelt u dermate betrokken dat u ook bereid bent met elkaar de lijnen uit te zetten waar we de komende jaren als vereniging naar toe willen? Dan stellen we uw inbreng zeer op prijs en zouden u graag op de ledenvergadering verwelkomen.

Hebt u daarnaast nog wat extra tijd beschikbaar? En bent u communicatief vaardig, motiverend en verbindend, en wilt u uw vaardigheden ook beschikbaar stellen voor onze vereniging? Graag horen we dan van u! Misschien kunt u meehelpen onze vereniging te besturen of bij andere leuke activiteiten behulpzaam zijn. Alle input is welkom, met z’n allen kunnen we ervoor gaan!

Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met iemand van het bestuur of de evenementen voor meer info en om te zien of het ook wat voor u is!

Aanpassing Verenigings Fok Reglement per 1-1-2018

Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van de Raad van Beheer van 2 december jl. heeft het bestuur van de VBSH de onderstaande tekst ontvangen. Het gaat om een wijziging van het Kynologisch Reglement die gevolgen heeft voor het Verenigings Fokreglement. Lees dit goed door want bij overtreding van het VFR kunt u een sanctie tegemoet zien van zowel de Raad van Beheer als van de VBSH. Het gewijzigde VFR wordt binnen enkele dagen op de website geplaatst.

Aan de leden aangesloten bij de Raad van Beheer

Mailing nr. 1170

Geacht bestuur,

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast.

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:

"EEN TEEF MAG NIET WORDEN GEDEKT ALS DEZE DEKKING TOT GEVOLG HEEFT DAT TUSSEN DE GEBOORTES VAN TWEE OPEENVOLGENDE NESTEN VAN DEZE TEEF GEEN TERMIJN VAN TENMINSTE 12 MAANDEN ZIT."

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.

U bent wel verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. Aangezien deze wijziging reeds op 2 december 2017 door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer is vastgesteld, hoeft u het gewijzigde VFR niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer voor te leggen. Wij willen u er nog op attent maken dat deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR ook niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging behoeft. Op grond van artikel 2 lid 1 onder w HR bestaat wel de verplichting om het gewijzigde VFR openbaar te maken. Het aangepaste VFR dient – evenals de KR wijziging – op 1 januari 2018 in werking te treden. De informatie over het BWG op website van de Raad van Beheer zal op korte termijn worden aangepast.

World Wide Bernese Walk, zaterdag 16 mei 2020 op Erkermederstrand

Net als voorgaande jaren heeft ook dit jaar Christa Duff, een Nederlandse Facebook bernervriendin, die in Toronto Canada woont, via Facebook, Bernereigenaren opgetrommeld om in het weekend van 16-17 mei , allemaal met hun Berner te gaan wandelen, een echt World Wide Bernese Walk Weekend.
Wij hebben voor zaterdag 16 mei gekozen.

Ook dit jaar pakt de VBSH dit leuke idee weer op.
Net als vorig jaar willen we weer gaan wandelen op het Erkemederstrand in Zeewolde.

We verzamelen rond 11.00 uur bij Strandpaviljoen de Jutter, Erkemederweg 79, 3896 LB Zeewolde. Na afloop is het gezellig om in de Jutter, op eigen kosten, wat te eten of te drinken.

U kunt op deze pagina kijken hoe het hondenstrand eruit ziet http://nl.erkemederstrand.nl/hondenstrand , op deze pagina kunt u meer informatie vinden wat betreft het parkeren en parkeertarief e.d.( 2 euro te betalen bij de slagboom)

Rond 11.30 uur willen we vertrekken, op het hondenstrand mogen de honden het hele jaar los lopen, de honden kunnen lekker vrij ravotten op het strand, in de bosjes en op het gras.
Wilt u de honden pas bij het strand loslaten, we moeten langs de camping lopen en ik kan me voorstellen dat niet iedere campinggast op een meute Berners zit te wachten, dus graag na de camping, op het strand de honden los.
Natuurlijk kunnen ze ook het water in, kortom genieten voor mens en dier.
Wilt u zich wel even opgeven voor deze wandeling, dan weet ik een beetje hoeveel honden we kunnen verwachten, dit in verband met een presentje aan het eind van de wandeling. U kunt mij een mailtje sturen, doe dat dan naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wandeling van de VBSH is altijd gratis ! Wilt u me die dag helpen ? Dan hoor ik dat heel graag van u.

Op onze Facebook pagina en hier op de website zal ik u te zijner tijd op de hoogte houden van deze wandeling
Ik hoop dat u massaal inschrijft, ik wacht het af,

Groetjes,
Yolanda Jacobs,
Evenementen VBSH