• Start
 • Nieuws
 • Dispensatie regeling naar aanleiding van nieuwe corona golf

Dispensatie regeling naar aanleiding van nieuwe corona golf

Beste fokkers en bernerliefebbers,

Door de corona-maatregelen kan de raskeuring op 27 november 2021 helaas weer niet doorgaan. Daarom heeft het bestuur besloten om dispensatie te verlenen.
De dispensatie regeling gaat op 27 november 2021 in en loopt tot aan de eerst mogelijke VBSH raskeuring, voor als nog is dat 19 februari 2022. De regeling luidt als volgt:

 • Deze dispensatieregeling is alleen geldig voor honden die waren ingeschreven voor de raskeuring van 27 november 2021.
 • Fokken van een éénmalig nest met een niet-aangekeurde reu/teef is toegestaan. Het betreft een eenmalige uitzondering binnen deze dispensatie regeling.
 • De fokker is verplicht om de reu/teef bij de eerst mogelijke VBSH raskeuring voor de fok alsnog te laten aankeuren.
 • De reu/teef dient voor de dekking goedgekeurde HD en ED uitslagen te hebben.
 • De reu/teef mag niet ouder zijn dan 3 jaar.
 • Dekking is alleen toegestaan met een VBSH-goedgekeurde reu/teef of een buitenlandse reu/teef die voldoet aan de keuringsregels van het betreffende land.
 • Reuen/teven die zijn afgekeurd bij een eerdere raskeuring mogen NIET via deze dispensatie worden ingezet voor de fok.
 • Alle overige regels van het VFR blijven gelden.

Additioneel voor het nest welke uit deze regeling geboren wordt:

 • De fokker is verplicht om het nest binnen 2 weken na geboorte op te geven voor nestinventarisatie. Nest inventarisatie worden nog wel uitgevoerd.
 • De fokker informeert de gezondheidscommissie van de dekking.
 • Levershunt kan nog steeds worden uitgevoerd en chippen wordt nog steeds door de Raad van Beheer uitgevoerd.

Lees bovenstaande dispensatie goed door als je met en niet goedgekeurde hond wil fokken. Als je hond niet binnen deze dispensatieregeling valt en wil gaan fokken, neem dan contact op met de gezondheidscommissie

Namens het bestuur:

Jan van Zetten, 28 november 2021
Voorzitter Vereniging de Berner Sennenhond