• Start
 • Nieuws
 • Dispensatie regeling naar aanleiding van 2e corona golf(vervallen)

Dispensatie regeling naar aanleiding van 2e corona golf(vervallen)

Let op: Deze regeling is per 12 juni 20210 vervallen

Beste fokkers en bernerliefebbers,

Door de corona-maatregelen kan de raskeuring op 29 november 2020 helaas weer niet doorgaan. De vraag naar pups blijft echter groot. We willen daarom nogmaals hieraan tegemoetkomen. Daarom heeft het bestuur besloten om nogmaals dispensatie te verlenen. De dispensatie regeling gaat op 29 november in en loopt tot aan de eerst mogelijke raskeuring. De regeling luidt als volgt:

 • Fokken van een éénmalig nest met een niet-aangekeurde reu/teef is toegestaan. Het betreft een eenmalige uitzondering binnen deze dispensatie regeling.
 • De fokker is verplicht om de reu/teef bij de eerst mogelijke raskeuring voor de fok alsnog te laten aankeuren.
 • De reu/teef dient voor de dekking goedgekeurde HD en ED uitslagen te hebben.
 • De reu/teef mag niet ouder zijn dan 3 jaar.
 • Dekking is alleen toegestaan met een VBSH-goedgekeurde reu/teef of een buitenlandse reu/teef die voldoet aan de keuringsregels van het betreffende land.
 • Reuen/teven die zijn afgekeurd bij een eerdere raskeuring mogen NIET via deze dispensatie worden ingezet voor de fok.
 • Alle overige regels van het VFR blijven gelden.

Additioneel voor het nest welke uit deze regeling geboren wordt:

 • De fokker is verplicht om het nest binnen 2 weken na geboorte op te geven voor nestinventarisatie. (ook al wordt er nu niet geïnventariseerd, het nest komt wel in het systeem. Tevens kan het zijn dat, zodra het nestje de juiste leeftijd heeft bereikt, de nestinventarisatie weer is opgestart)
 • De fokker informeert de gezondheidscommissie van de dekking.
 • Levershunt kan nog steeds worden uitgevoerd en chippen wordt nog steeds door de Raad van Beheer uitgevoerd.

Namens het bestuur:

Jan van Zetten, 28 november 2020
Voorzitter Vereniging de Berner Sennenhond