• Start
  • Nieuws
  • De corona pandemie slaat weer toe. Activiteiten worden stilgelegd.

De corona pandemie slaat weer toe. Activiteiten worden stilgelegd.

Update: Met de raskeuring van 12 juni zijn alle activiteiten weer opgestart

Beste Benersennen liefhebber en leden van de VBSH.

Nu we in de tweede corona golf zitten hebben we als bestuur van de VBSH moeten besluiten onze activiteiten tijdelijk weer op te schorten en/of anders vorm te geven. De 2e ALV van dit jaar hadden we al afgelast zoals u heeft kunnen lezen in het Clubblad. We zijn druk bezig om de zaken voor publicatie in het clubblad en/of website klaar te maken.

De meeste impact van de maatregelen die we nu weer moeten treffen betreft de fokkers binnen de vereniging. Zo zal de fokkersdag van 14 november geen doorgang vinden. We hebben ook moeten besluiten de nestinventarisatie weer te staken doordat de overheid ons gevraagd heeft om reisbewegingen en contact momenten te beperken. Wel willen we graag dat de levershunt testen doorgaan zolang dat nog mogelijk is. Chippen door de raad van beheer gaat op het moment van schrijven ook nog door. De raskeuring van 29 november is afgelast. Om ruimte te bieden voor nieuwe fokpotentie zal het bestuur de eerstvolgende bestuursvergadering (18 november) de dispensatie regeling vormgeven. Deze zal ingaan op de dag van de afgelaste raskeuring 29 november en eindigen op de eerstvolgende keer dat de raskeuring weer doorgang kan vinden. Wij hopen natuurlijk zo snel mogelijk.

Als u vragen heeft over het bovenstaande schroom dan niet een van ons te benaderen

Ik wil u in deze lastig en aparte tijden veel sterkte wensen voor u, uw dierbaren en jullie berners.

Names het bstuur van de VBSH,
Jan van Zetten, 8 november 2020