• Start
  • Nieuws
  • Genomen besluiten door bestuur n.a.v de Corona crisis

Genomen besluiten door bestuur n.a.v de Corona crisis

Hallo beste Berner liefhebbers,

In welke tijden zijn we nu weer aan beland? Tijden van onzekerheid maar ook van verbroedering. Terwijl we afgelopen periode een mooie 100% score hadden op de Raskeuring van goedgekeurde honden, zijn het nu tijden waarin we als bestuur ook duidelijk keuzes moeten maken in het belang van eenieder. Het waren geen moeilijke keuzes maar het kunnen voor individuele leden wel lastige besluiten zijn. De noodzakelijke besluiten zijn in het belang van de volksgezondheid en in lijn met de adviezen van de Raad van Beheer en overheid, die op het moment van schrijven gelden. Door de VBSH zijn de volgende keuzes gemaakt:

  • De Fokkersdag van 11 april is geannuleerd.
  • De World Wide Bernese Walk van 16 mei is geannuleerd.
  • De KK-Match van 27 juni wordt verplaatst naar het najaar en zal onder voorbehoud worden gehouden op 19 september. De Bernerdag van 19 september komt hierdoor te vervallen.
  • De Raskeuring van 23 mei wordt onder voorbehoud verplaatst naar 27 juni.
  • De ALV van 18 mei gaan we naar een nog te bepalen datum verplaatsen.
  • De nesten die nu zijn/worden geboren en niet getest kunnen worden op levershunt wordt dispensatie Zodra het testen weer mogelijk is, dan stoppen we met het geven van dispensatie.
  • Nestinventarisaties worden tot nader order niet uitgevoerd en de puppen gaan zonder inventarisatie naar hun nieuwe eigenaars. Er zullen voor deze puppen geen certificaten worden afgegeven.

Als bovenstaande besluiten vragen oproepen of tot situaties leiden die we niet hebben voorzien, schroom dan niet met ons contact op te nemen. Als bestuur zullen we er alles aan doen deze gevallen passend op te lossen. Over eventuele nieuwe besluiten en/of inzichten zal via de website worden gecommuniceerd.

Helaas in dit voorwoord weinig over onze geliefde Berner, we hopen dat deze crisis snel over is en we weer meer aandacht aan de Berner kunnen besteden. Ik wil besluiten jullie allemaal veel sterkte en wijsheid toe wensen. Let goed op jullie zelf en jullie dierbaren, geniet daarnaast van jullie grootste vriend de Berner Sennenhond.

Jan van Zetten, 23 maart 2020

Voorzitter Vereniging de Berner Sennenhond