*** Mededeling betreft KK-match ***

De keurmeester Joseph van Hummelen komt niet keuren op onze KK-match.

We hebben de door hem te keuren klassen verdeeld over de andere keurmeesters. Allen die hebben ingeschreven voor die klassen hebben bericht gekregen van de wisseling van de keurmeesters.

Organisatie Jubileum KK-match 2018