Let op afgelast: KK-Match 2021, Zondag 19 december 2021 te Beusichem

Op december 19, 2021

Bij Sport en Event Center Beusichem

evenementen@Bernersennen.nl

06-20191192

https://bernersennen.nl/nieuws/88-kk-match-2021

Categorieën: KK Matches


Let op afgelast:

De regels van de overheid in acht nemend, heeft het bestuur van Vereniging de Berner Sennenhond besloten om de Kampioenschapsclubmatch ( KK-match) , welke gehouden zou worden op zondag 19 december 2021 te Beusichem, niet door te laten gaan. Het inschrijfgeld zal terug gestort worden op uw bankrekening.
 
Met vriendelijke groet,
Organisatie KK-match 2021,
Nicolette Somsen en Joke Snel

Wat is een KK-match?

Een KK-match is een evenement (tentoonstelling) waarbij de honden op exterieur worden beoordeeld, een soort schoonheidswedstrijd.

Wie kan aan een KK-match deelnemen?

Hoewel het in de eerste plaats een verenigingsactiviteit is, kunnen ook niet-leden aan een KK-match deelnemen.

Welke honden kunnen aan een KK-match deelnemen?

Alle Berner Sennenhonden met een stamboom. Bovendien dient uw hond op de dag van de tentoonstelling de leeftijd van minimaal 4 maanden te hebben bereikt. Deelname van loopse teven is toegestaan maar wordt niet geadviseerd. Reuen dienen 2 testikels te hebben. Zowel deelnemende als niet-deelnemende honden dienen volledig gevaccineerd te zijn. U dient het vaccinatieboekje van de hond mee te nemen. Geadviseerd wordt om de hond ook te vaccineren tegen kennelhoest.

Wat moet u zich hierbij allemaal voorstellen?

U arriveert met uw hond op de KK-match. U meldt zich bij de hoofdingang waar u uw ringnummer en de catalogus ontvangt. Het is mogelijk dat uw hond wordt bekeken door de dierenarts en het vaccinatieboekje kan worden gecontroleerd. Daarna gaat u op zoek naar de ring waarin u met uw hond bent ingedeeld. Dit kunt u lezen in de catalogus. Op het moment, dat de klasse waarin uw hond is ingedeeld wordt opgeroepen, gaat u met uw hond in de ring staan. Wanneer de keurmeester uw hond wil keuren, wordt u gevraagd of u de hond netjes wilt neerzetten. De keurmeester bekijkt en betast uw hond en vraagt u een stukje met de hond in draf te gaan lopen. De keurmeester, die uw hond beoordeelt, maakt een geschreven verslag (keurrapport), kwalificeert de hond en vraagt u eventueel aan het eind van de keuring terug te komen voor plaatsing van de beste vier van de klasse waarin uw hond deelneemt. De kwalificatie kan variëren van uitmuntend tot zeer goed, goed, matig of diskwalificatie. Een diskwalificatie wordt alleen dan toegekend als de hond zich absoluut niet wil laten betasten of niet voldoet aan de rasstandaard.

Omdat het er op een KK-match vaak wat gemoedelijker  aan toegaat dan op een tentoonstelling is het bij uitstek een gelegenheid om wat ervaring op te doen. Uw hond kan wennen aan de drukte om zich heen en voor u is het vaak ook een goede oefening ter voorbereiding op grote shows. Ook al bent u niet van plan om aan tentoonstellingen te gaan deelnemen dan nog is het leuk om te weten hoe het uiterlijk van uw hond wordt beoordeeld door de ogen van een officiële keurmeester.

Onder bepaalde voorwaarden verleent de Raad van Beheer een rasvereniging toestemming op haar KK-match kampioenschapprijzen toe te kennen, die door exposanten kortweg CAC’s worden genoemd. Er is één CAC voor de beste reu en één voor de beste teef. Voorwaarde is wel dat deze honden een ‘uitmuntend’ hebben behaald. De op één na beste reu en teef kunnen een reserve-CAC krijgen als ze ten minste een ‘uitmuntend’ hebben behaald. Het bijzondere aan de CAC’s op een KK-match is dat ze dubbel tellen en het reserve-CAC wordt geteld als een enkelvoudige kampioenschapprijs. Om een hond definitief kampioen te mogen noemen en het bij de naam te mogen vermelden, dienen in principe 4 hele CAC’s  te zijn behaald. 2 reserve-CAC’s tellen voor 1 hele CAC. Een KK-match is gelijkwaardig aan een echte tentoonstelling maar de kampioenschapprijzen hebben meer waarde.

Tevens ontvangt de beste hond van de dag de officiële titel “Clubwinnaar 2021”. De hond mag deze titel dan voor zijn/haar naam zetten.

 Er zijn in totaal 7 klassen. De individuele klassen zijn:

De honden in de Jongste Puppy– en Puppyklasse zijn nog te jong voor een officiële beoordeling met kwalificatie omdat deze pas op de leeftijd van 9 maanden mag worden gegeven. Ze worden ‘Veelbelovend’, ‘Belovend’ of ‘Weinig Belovend’ beoordeeld. Wie een Berner heeft die ouder is dan 8 jaar kan hem of haar dus inschrijven in de Veteranenklasse. Wij roepen die eigenaren op om zo veel mogelijk hun “gouwe-ouwe” ook in te schrijven: het is immers een genot om te zien hoe de oudjes nog opperbest presteren. Voor eigenaren van jonge honden is het bovendien belangrijk te zien hoe hun viervoeter kan uitgroeien. Uiteraard doen de 1e geplaatste reu en teef van de Veteranenklasse -mits ‘uitmuntend’- ook mee voor het CAC.

Ringtraining

Voor veel eigenaren is het moeilijk om hun hond zo neer te zetten dat de hond ook daadwerkelijk zo blijft staan en er op zijn of haar voordeligst uitkomt. Speciaal voor geïnteresseerden worden cursussen ringtraining bij vrijwel iedere plaatselijke Kynologenclub in Nederland gegeven. Door deze training wennen de honden (en hun bazen) aan de handelingen en de gang van zaken in de ring en daarbuiten. U leert hoe u en uw hond moet lopen en hoe u uw hond netjes laat staan. Bovendien went uw hond er aan dat ook anderen hem of haar betasten.

Inschrijven

Indien een ingeschreven hond niet op de KK-match aanwezig is, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Indien een hond voor de Kampioensklasse wordt ingeschreven moet bij het inschrijfformulier een fotokopie worden gevoegd waaruit de toekenning van de betreffende titel blijkt. Bij ontbreken van deze kopie wordt de hond in de Open klasse ingeschreven.

Alleen de eigenaar van de hond is gerechtigd om de hond in te schijven. U kunt inschrijven door middel van het inschrijfformulier in dit clubblad. Vergeet u niet de handtekening te plaatsen op het inschrijfformulier? Zonder handtekening kan het formulier niet in behandeling worden genomen.

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. U ontvangt binnen enkele weken een bevestiging dat uw aanmelding is ontvangen. Als u geen bevestiging heeft ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met Nicolette Somsen u kunt een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor de goede orde maken wij u attent op het volgende: honden van Nederlandse eigenaren mogen alleen worden toegelaten als ze zijn ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) of wanneer de procedure hiertoe in gang is gezet. Om het lezen te vergemakkelijken wordt het op prijs gesteld als u een kopie van de stamboom en van het eigendomsbewijs mee wilt sturen. Per ingeschreven hond heeft men recht op een gratis catalogus. Een (extra) catalogus kost € 2.50 per stuk. Het entreegeld voor bezoekers en niet ingeschreven honden is gratis. Met het invullen van het inschrijfformulier stemt u ermee in dat u toestemming verleent aan de VBSH om foto’s die gemaakt zijn tijdens de KK-match te plaatsen in ons clubblad op de FB-pagina en/of website van de VBSH.

Denkt u eraan een speldje of clip mee te nemen zodat u voor de keuring van uw hond uw ringnummer op kunt spelden! De honden hoeven op de KK-match niet in benches. Voor elke exposant is er een herinneringsprijs beschikbaar. Deze kan u, vanaf 14.00 uur samen met het keurrapport, tegen inlevering van het ringnummer bij het secretariaat worden afgehaald.

Verder wijzen we u erop dat we onder geen beding willen dat er honden in de auto achter gelaten worden, ook niet met het raam open. Wij zullen daar op toezien en mochten wij constateren dut uw hond(en) in de auto zitten zullen wij u om laten roepen, uw hond uit de auto bevrijden en u uitsluiten voor verdere deelname aan de KK-match.

Om dit evenement wederom te kunnen realiseren zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het u leuk om een bijdrage te leveren aan deze dag dan kunt u hiervoor terecht bij Nicolette Somsen of Joke Snel  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tot slot

De keuringen beginnen om 10.00 uur. Zorg er dus voor dat u op tijd aanwezig bent. Vanaf 08.30 uur kunt u het terrein op.

Tot ziens in Sport en Event Center Beusichem,

Organisatie KK-match 2021,

Nicolette Somsen en Joke Snel