Gezondheid

Binnenkort vind u hier meer informatie over de gezondheid van een Berner Sennenhond en waar u op moet letten bij het aankopen van uw Bernerpupje.

U kunt informatie verwachten over:

  • Heup dysplasie (HD)
  • Elleboog dysplacie (ED)
  • Levershunt
  • Degeneratieve Myelopathie (DM)
  • etc.

Certificaten

Als vereniging hebben we ongeveer 13 jaar geleden het pupcertificaat ingevoerd speciaal voor onze verenigingsfokkers die extra hun best doen om op een verantwoorde manier te fokken conform het binnen de vereniging geldende fokregelement.

Dit blijkt ondermeer uit de ouderdieren te laten deelnemen aan de raskeuring voor de fok. Dit houdt in dat gekeken wordt of ze voldoen aan rasstandaard (exterieur) en HD- en ED uitslag binnen de geldende normen valt. 

Tevens worden ze gekeurd op karakter, door middel van een parcours  met mensen en attributen met geluid, wapperende vlaggetjes, pistoolschot e.d. om te beoordelen hoe stabiel ze zijn, in dagelijkse- en niet dagelijkse situaties.

We zien als vereniging graag dat pups in huis en tuin opgroeien en daardoor vanaf jonge leeftijd alle huiselijke geluiden en gebruiken leren kennen in een veilige omgeving en spelend in de tuin alle buitengeluiden, zoals verkeer grasmaaiers en andere geluiden ervaren. Een verantwoorde fokker probeert immers de pups zo goed mogelijk te socialiseren, zodat ze de beste start krijgen en  de overgang naar hun nieuwe huis makkelijker verloopt en u veel plezier van uw nieuwe pup heeft. 

Nestinventarisatie

Om dit alles te controleren vindt er op aanvraag een nestinventarisatie plaats door een daartoe opgeleide vrijwilliger gedelegeerd door het bestuur van onze rasvereniging. Indien men aan alle eisen heeft voldaan kan men de (potentiele) koper van een pup blij maken met het door de VBSH afgegeven officiële certificaat. Voor die koper is dat een soort ‘garantie’ dat hij of zij een geheel verantwoord gefokte pup koopt. En dat vinden kopers erg belangrijk. Zeker in deze wereld waar lang niet iedereen zich aan de regels op fokgebied houdt.

Dus kopers: Vraag bij het eerste gesprek gerust aan de fokker hoe en waar de pups opgroeien en of u er een certificaat bij krijgt.

 

Gedrag en karakter

Er wordt hierbij uitgegaan van de Zwitserse Gedragsstandaard, het moederland van de Berner Sennenhonden.

"Opmerkzame, waakse, zekere en onbevreesde hond in dagelijkse situaties; goedmoedig en aanhankelijk in de omgang met vertrouwde personen; zelfverzekerd en vriendelijk tegenover vreemde personen. Hij moet een middelmatig temperament hebben en volgzaam zijn."

Middelmatig temperament:

De hond is rustig, niet traag, maar opmerkzaam, geïnteresseerd en beweeglijk. Hij zal niet snel onder de indruk zijn of herstelt zich daarna direct.

Zekerheid:

Hij dient zich bij dagelijkse invloeden, zowel optisch(zichtbaar) als akoestisch(hoorbaar) en tegenover vreemde personen in een normale situatie, onbevreesd en zeker te gedragen.

Aanhankelijkheid:

Hij heeft een sterke binding aan zijn gezin. Als het nodig is verdedigt hij zichzelf, zijn gezin of zijn territorium zonder bijtgraag te zijn.

Volgzaam:

De Berner moet bereid zijn zich te schikken in de rangorde die zijn baas bepaalt, wat dus inhoudt dat hij een ondergeschikte plaats inneemt.

Schot vast:

De hond mag bij het schot opmerkzaam zijn, maar moet zeker en daarna niet onder de indruk zijn.

Het gedrag dat een hond toont, bestaat eigenlijk uit twee dingen: aan de ene kant wat hij in zijn genen van zijn voorouders meekrijgt, aan de andere kant wat hij leert gedurende het eerste gedeelte van zijn leven, dus de manier waarop hij "gehouden" wordt. Daarom is socialisatie vanaf de geboorte zo belangrijk. Nu zouden we zo graag zien, welk gedrag aan zijn genen ligt, en welk hij geleerd heeft. Helaas is dit voor onze waarnemingen niet scherp te onderscheiden, dus bezien we het totale gedrag. De belangrijkste ongewenste gedragingen zijn: angst en agressie.

Vereniging De Berner Sennenhond organiseert per jaar een aantal ras/fokkeuringen waarop o.a. de honden ook op karakter gekeurd worden. Tijdens de test, die uit verschillende onderdelen bestaat zoals tussen de mensen bewegen, een aantal optische voorwerpen, een aantal akoestische voorwerpen en het schot, die tezamen zo goed mogelijk nabootsen, wat de hond ook in het dagelijkse leven ervaart, wordt hij hiermee geconfronteerd. De hond laat door zijn houding en gedrag zien hoe hij op elk onderdeel apart reageert. Uit het totaal van zijn ervaringen kunnen we concluderen of hij in meerdere of mindere mate voldoet aan de gedragsstandaard. Er kunnen natuurlijk gradaties in zijn gedrag zitten ten opzichte van de verschillende onderdelen maar het totaal is belangrijk

Samenvatting:

Zeker voor de fokkerij, maar ook als gezelschapshond, willen we een betrouwbare, sociale Berner hebben die zo dicht mogelijk bij de gedragsstandaard komt, wat we door middel van deze selectieve karaktertest hopen te bereiken.

Nel Dronkers, karakterkeurmeester voor de Berner Sennenhonden.

Meer artikelen...